Moderní přístupy a automatizace zabezpečení budov a majetku

kontrolní místnost

Se stále se zvyšujícím podílem moderních technologií v lidském životě, pronikají tyto do dalších a dalších oblastí našeho života. Miniaturizace, zlepšování funkčnosti jdou ruku v ruce se snižováním nákladů na výrobu a distribuci. Přirozeně tyto dorazili i do odvětví bezpečnosti a díky nim se daří snižovat náklady a zlepšovat efektivitu. Díky technologiím už není nutné najímat tolik strážníků na ostrahu budov, ale stačí centrální pozorovací modul který je napojen na kamerové systémy.

Kontrolování přístupu do budov a místnostíPIN kód

Dříve bylo nutné k ostraze a omezení přístupu najímat strážníky a pochůzkáře kteří kontrolovali budovu na místě. Na co dneska stačí kamera nebo pohybové čidlo, na to byl v minulosti potřeba tým vyškolených lidí. Na kontrolování přístupu se právě používají stále častěji používají různé moderní embedded zařízení.

Na ostrahu je možné kromě monitorovacích kamer využít i pohybová čidla snímající jestli se v budově nebo místnosti nikdo nenachází. Ve více high-tech odvětví se používají i způsoby známé z filmů jako jsou laserové senzory, teplotní čidla, monitorování hluku a pod. Technologie které byly před pár lety pouze v sci-fi, se tak dostávají do běžného života.

Na sledování a omezení přístupu se používají různé moderní čtečky, snímající přístupové karty (jak dotykové tak bezdotykové), číselné kódy, otisky prstů nebo i snímaní tváře a hlasu. Takto je možné zamezit neoprávněnému přístupu a také sledovat kdo se v místnostech a budovách nachází.

Předávání správ v případě nastalé události

Kromě už zmíněného sledování v centrálním hubu, kde bezpečnostní pracovníci monitorují stav, je možné využít i jiné formy signalizace. Typicky jde třeba o spuštění alarmu, tichá signalizace, automatické volání policie a jiné. Další možnosti představují i formy síťové komunikace kdy uživatel může být o průniku informován třeba SMS správou nebo e-mailem (při napojení bezpečnostního systému na nějakou formu síťové služby a přístupu zvenčí).upozornění

Nejmodernější metody a přístupy

Mezi nejmodernější přístupy patří forma aplikace inteligentních a rozpoznávacích algoritmů, umělých neuronových sítí a dalších metod odvozených z moderní Informatiky. Kamera může např. kromě nahrávání dění také předávat obraz do počítače, který ho potom zpracovává a může identifikovat jestli se v místnosti nachází nebo pohybuje.

Výhoda oproti pohybovým čidlům spočívá, v možnosti počítačem rozpoznat jestli jde o člověka nebo se v okolí pohybuje nějaké zvíře.  Další formy zpracování video záznamu můžou spočívat v rozpoznání lidí. Kromě široce rozšířeného  rozpoznání obličejů, existují i algoritmy na rozpoznávání chůze, mimiky nebo gestikulace. Dále můžou moderní algoritmy rozpoznávat osoby také na základě hlasu, tělesných proporcí.

Přečtěte si více

Bezpečnost na kulturních podujetích a akcích

zabezpečení události

Se zvyšujícím se standardem žití stoupá ruku v ruce popularita různých kulturních podujetí jako jsou různé festivaly (zejména ty hudební), kina, divadla, sportovní akce (hokej, fotbal, atd.) nebo i návštěvy klubů a diskoték. Bohužel, častokrát dochází při velké koncentraci lidí na jednom místě ke konfliktům a ve vyhrocených situacích i k násilí páchanému na osobách a majetku. Svou roli hodněkrát hraje i alkohol, drogy a davová psychóza.

Bezpečnost osob a majetku

V otázce bezpečnosti osob na kulturních podujetích působí ve stále větší roli soukromé bezpečností služby (SBS) a bezpečnostní agentury (BA). Jejich výhodou je dlouhodobá specializace v tomto odvětví a tak dokážou organizátorům poradit a navrhnout strategii jak akci správně připravit. Taktéž jsou schopny  dodat zaučený a zkušený personál, který dokáže vyhroceným situacím předcházet.Bezpečnost

Co se týče ochrany majetku, i zde mají bezpečnostní agentury svůj smysl, kdy zkušený personál dokáže účastníky akce usměrnit a předejít tak fyzickému násilí páchanému na majetku. Škody na majetku bývají většinou způsobeny nějakým vnějším podnětem a dojde tak narušení průběhu akce, diváckému násilí a vandalismu (typicky vytrhávání sedaček v době fotbalových utkání).

Užitečné praktiky při zabezpečování podujetí

Ministerstvo vnitra a jeho Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH MV) vydali brožuru s doporučenými praktikami a standardy pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí.  Podobná brožura může vypadat a znít pro zkušené pořadatele banálně, jelikož ti by spíše ocenili větší součinnost složek jako jsou policie, hasiči a SBS.

Pro začínající nebo nezkušené pořadatele to naopak může představovat užitečný návod jak začít se zabezpečením svého podujetí, čeho se vyvarovat, na co mají ze zákona právo, komunikaci s obcemi, spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) který představují policie, hasiči a zdravotnická záchranná služba. Organizátoři mají právo se obracet na všechny složky v oblasti pomoci se zabezpečením hladkého a bezpečného průběhu kulturní nebo jiné akce.visací zámek

Nejčastější chyby z pohledu bezpečnosti

I při sebelepší připravě a plánování se nejde vždy vyhnout chybám a přešlapům které mohou ohrozit zdraví a majetek jednak návštěvníků a taktéž pořadatele dané akce. Mezi základní chyby patří podcenění situace. Příkladem může být i slavný festival ve Woodstocku, kde pořadatelé neočekávali takový zájem. Pořádaní malého festivalu nakonec přilákalo na půl milionu lidí.

Někteří pořadatelé občas s cílem ušetřit najímají na celkové zabezpečení nezkušené brigádníky, kteří jen stěží můžou zvládat krizové situace. Další věci jako špatná předpověď počasí, nepoučení z incidentu v minulosti, předpoklad zvýšené koncentrace lidí na některých místech patří mezi věci které je potřeba brát v úvahu.

Přečtěte si více

Prvních 8 důvodů, proč získat systém zabezpečení domů

zabezpečení domova

Instalace, vyzbrojování, odzbrojení, placení měsíčních poplatků a vyřizování falešných poplachů jsou všechny věci, které jsou svázány s monitorovanými bezpečnostními systémy, což může způsobit, že se domníváte, zda domácí bezpečnostní systémy stojí za to, co se stalo. To je otázka, kterou se můžete zeptat, když zvažujete, jak nejlépe chránit své cennosti a své blízké.

Existuje spousta prvků, na které je třeba přemýšlet, pokud jde o systémy zabezpečení domova, a to zahrnuje, jak by mohl bezpečnostní systém pro vás i vaši rodinu prospět. Zde je několik důvodů, proč je to pravda.

zabezpečení domova

1. Chrání cennosti

To je samozřejmě výhoda, kterou si většina lidí okamžitě myslí. Pravděpodobně všichni známe někoho, kdo z důvodu domácí invaze ztratil elektroniku, šperky nebo jiné vysoce hodnotné předměty. Tragédie se zkomplikuje, když je položka nenahraditelným rodinným dědictvím. Domovský bezpečnostní systém má alarm, který vystraší mnoho případných zlodějů a může upozornit místní orgány, pokud se někdo pokusí o zlom.

2. Odmítá trestnou činnost

Studie z roku 2009, kterou provedl Rutgers, zjistila, že vzhledem k tomu, že počet domů bezpečnostních systémů se v určité oblasti zvětšil, v této oblasti došlo k poklesu počtu obytných loupeží i pro osoby, které neměly vlastní bezpečnostní systém. S bezpečnostním systémem vás nejen chrání, ale pomáhá vašemu okolí být bezpečnějším místem pro každého.

3. Umožňuje vzdálený přístup do vašeho domova

zabezpečení domu

Moderní bezpečnostní systémy vám nyní umožňují vzdáleně sledovat, co se ve vašem domě děje, když nejste tam. V závislosti na vašem poskytovateli můžete sledovat, co se děje prostřednictvím kamer instalovaných v celém domě, a řídit termostat, dveřní zámky, světla a další zařízení ve vašem domě.

4. Sníží pojištění majitelů domů

Ano, můžete platit měsíční poplatek za váš bezpečnostní systém, ale mít systém ve vašem domě může snižovat vaše pojištění domu až o 20%. To, spolu s ostatními výhodami, činí alarmový systém docela dobrý.

5. Upozorňuje na problémy s požárem nebo plynem

Můžete se rozhodnout přijímat oznámení, pokud vaše alarmy kouře nebo oxidu uhelnatého zhasnou, když jste mimo domov. V závislosti na poskytovateli můžete dokonce nastavit, takže úřady jsou okamžitě informovány o těchto mimořádných událostech.

6. Pomáhá udržovat karty na dětech

To je další skvělý aspekt domácí automatizace. Pokud pracujete, můžete pomocí mobilní aplikace svého poskytovatele sledovat, co se ve vašem domě děje prostřednictvím kamer, takže budete vědět, kým vás mladiství pozývají, když jste pryč. Pokud máte automatické dveřní zámky, můžete je dokonce vzdáleně odemknout a nechat děti po škole, takže se nemusíte obávat, že budete mít (a potenciálně ztratíte) klíč do domu.

7. Zlepšuje řízení elektřiny

řízení elektřiny

Mnoho bezpečnostních systémů nabízí inteligentní termostaty a zásuvky. Pokud jste zapomněli vyměnit termostat před odjezdem na výlet, tyto gadgety umožňují ovládat termostat na libovolném zařízení podporujícím web. Stejně tak, pokud si myslíte, že jste nechali svou kolečko připojenou, můžete ji vypnout přímo z libovolného zařízení. To funguje jako skvělý nástroj pro zapnutí a vypnutí světla, když jste na dovolené, abyste pomohli dát domovu vzhled, že je někdo tam.

8. Vytváří prostor pro klid

Pochopení bezpečnosti a míru, které získáte pomocí poplašného systému, je možná největším přínosem všech. Kromě toho, že jste v bezpečí, důvěra v pocit bezpečí vám pomůže být produktivní, zdravější a zaměřená osoba.

Přidání bezpečnostního systému do vašeho domova vám poskytuje další vrstvu obrany proti všem potenciálním vetřelcům. Ať už si pronajmete nebo vlastníte, můžete si užívat výhod, které přináší bezpečnostní systém. Prohlédněte si své možnosti pomocí vyhledávače SafeWise systému zabezpečení, který vám pomůže identifikovat vaše potřeby a cíle v oblasti zabezpečení a najít správného poskytovatele, který by se s nimi setkal.

Přečtěte si více

Jak najímat a vyhodnocovat spravované poskytovatele bezpečnostních služeb

bezpečnostní kamera

Požádali jsme skupinu odborníků na ochranu dat, aby poskytli odborné doporučení pro najímání poskytovatelů spravovaných bezpečnostních služeb. Podívejte se, co odborníci museli říkat.

Mnoho společností dnes zaměstnává spravované poskytovatele bezpečnostních služeb k řízení konkrétních bezpečnostních iniciativ

Nebo v některých případech outsourcing celého bezpečnostního programu poskytovatelům spravovaných bezpečnostních služeb. Tento přístup je obzvláště přínosný pro společnosti, které omezily své zdroje, neměly dostatek odborných znalostí v oblasti vnitřní bezpečnosti, neměly nárok na bezpečnostní talent, nebo potřebují rychleji implementovat bezpečnostní program, než by mohli ve vlastním podniku. Při vyhodnocování a pronájmu spravovaného poskytovatele bezpečnostních služeb je ovšem třeba hodně zvážit – koneckonců ukládáte bezpečnostní postoj vaší společnosti a nejcitlivější údaje do rukou poskytovatele třetí strany. Sledování osvědčených postupů při výběru poskytovatelů spravovaných bezpečnostních služeb je naprosto zásadní pro dlouhodobý úspěch vaší společnosti. Důsledná péče při přijímání a vyhodnocování vám bude dobře sloužit a ušetří vaši organizaci jak náklady, tak i klid.bezpečnostní monitor

Ale co byste měli hledat u spravovaného poskytovatele bezpečnostních služeb? Existují standardy v průmyslu, které stanovují to nejlepší z nejlepších od poskytovatelů bezpečnostních služeb takto spravovaných? Jaké otázky byste se měli zeptat potenciálních poskytovatelů spravovaných bezpečnostních služeb před tím, než partnerství s externí společností a umístění dobrého bytí vašeho podniku do rukou jiného? Chtěli jsme zjistit, jaké kritéria doporučují dnešní odborníci v oblasti bezpečnosti pro firmy, které chtějí spolupracovat s poskytovatelem spravovaných služeb zabezpečení, a proto jsme požádali panel odborníků, aby odpověděli na tuto otázku:

„Jaké jsou vaše nejdůležitější okolnosti při hodnocení a pronájmu spravovaného poskytovatele bezpečnostních služeb?“

Existují obrovské výhody pro získání důvěryhodné organizace pro správu vaší digitální bezpečnosti. Existuje také velká součást řízení rizik a proces due diligence, který je třeba dodržovat, aby bylo zajištěno, že získáte nejlepší dostupnou službu. Outsourcing vaší digitální bezpečnosti zahrnuje proces hloubkového objevu. Rozhodnutí, které vychází pouze z ceny a nákladů, není jedno z těchto rozhodnutí. Získání správné outsourcingové společnosti s nejlepší pověstí je rozhodující pro životaschopnost vaší organizace.

Nesprávné rozhodnutí nebo rozhodování o jednom poskytovateli pouze na základě nákladů mohou poškodit vaše podnikání. Jedná se o oblasti, na které byste se měli podívat, než se podíváte na nákladovou složku:

 1. Co budou dělat pro vaši organizaci? Správně spravovaný poskytovatel bezpečnostních služeb (poskytovatelé spravovaných služeb zabezpečení) nebude nejen hledat váš firewall, antivirové programy a opravy, ale bude mít holistický pohled na to, jak chrání své klienty. Správně spravovaný poskytovatel bezpečnostních služeb zajistí, že budou schopni provést bezpečnostní změny, aby vytvořili holistický pohled na ochranu vaší organizace. Tento holistický výhled zohledňuje následující skutečnosti:
 • Technologie – UTM, firewall, bezdrátová technologie, VPN, nejlepší postupy a správa oprav
 • Řízení – politika, řízení rizik, postup, proces, audity, reportování a školení a vzdělávání
 • Adaptabilita – zotavení po havárii, kontinuita podnikání, odolnost podnikání, zálohování a kultura
 • Shoda – pokud jste učinili výše, dodržování je poměrně snadné

Poskytovatelé spravovaných bezpečnostních služeb budou mít empatii a pochopení, aby zajistili, že vaše organizace bude chráněna.

bezpečnostní kamera

 1. Mají odborné znalosti? Většina poskytovatelů spravovaných bezpečnostních služeb se zaměřuje na jeden nebo dva typy technologií v konkrétních oblastech. Mohou se soustředit na cisco nebo watchguard nebo konkrétní av, nebo konkrétní značku a model pc. Tato úroveň specifikací zajišťuje, aby poskytovatelé spravovaných bezpečnostních služeb měli v této řadě správnou úroveň vzdělání, školení a schopností. Správně řízený poskytovatel bezpečnostních služeb by měl mít lidi, kteří jsou odborníky v jedné nebo více oblastech digitální ochrany; pokud tomu tak není, pak promluvte s dalšími poskytovateli spravovaných bezpečnostních služeb.
 2. Mají schopnost? Většina spravovaných poskytovatelů bezpečnostních služeb má kapacitu pro správu klientů. Budou školení lidé na všech úrovních organizace, aby se ujistili, že slouží svým klientům co nejlépe. Pokud jde o schopnost, poskytovatelé spravovaných bezpečnostních služeb by měli mít zaměstnance s odbornou kvalifikací k podpoře vašeho podnikání.
 3. Co se změní, aby se váš život usnadnil? Existují změny, které poskytovatelé spravovaných bezpečnostních služeb doporučují ze dvou důvodů:

Systémy, které používáte, nedělají práci, kterou by měli dělat, a je třeba je vyměnit za systémy, které jsou bezpečnější.

Systémy, které máte k dispozici, nemohou být poskytovateli spravovaných bezpečnostních služeb podporovány, protože nemají odborné znalosti o zaměstnancích.

Takže pokud jste nedávno investovali 10 000 USD do brány firewall a chtějí, abyste ji vyměnili za jiný, který by stálo za to stejné, pravděpodobně máte špatně spravovaných poskytovatelů bezpečnostních služeb.

 1. Jaké výhody získáte z toho, pokud s nimi budete partner? Outsourcing vašeho digitálního zabezpečení poskytovatelům spravovaných bezpečnostních služeb je partnerství. Jsou zde k ochraně vašich dat, infrastruktury, vašich klientů a vašich zaměstnanců. Zaplatíte jim to za to. Zajistěte, aby všechny zúčastněné strany pochopily své požadavky tím, že zavedou dohodu o úrovni služeb.
 2. Kolik to bude stát? Nakonec máme náklady. Měli byste vždy vědět, kolik vaše měsíční náklady na digitální zabezpečení budou mít dopad na vaši organizaci. Pokud se měsíční náklady budou měnit, pak byste měli znovu hledat alternativy. Náklady na poskytovatele spravovaných bezpečnostních služeb by měly zahrnovat monitorování, řízení a vykazování; nezahrnuje projekty, které jsou mimo rozsah sla.

Tady to máte. Pokud zaměstnáváte spravovaného poskytovatele bezpečnostních služeb založený pouze na tom, kolik to bude stát, vaše organizace nebude mít správnou digitální ochranu. Existuje mnoho organizací, které si myslí, že jsou řízenými poskytovateli bezpečnostních služeb, ale postrádají odborné znalosti, schopnosti a porozumění, které jsou nezbytné k ochraně vaší organizace.

Přečtěte si více

Fyzický dohled kdekoliv v České republice

bezpečnostní stráž

ochranka

Poskytujeme osvědčenou a spolehlivou metodu ochrany osob a budov ve formě fyzické bezpečnosti vnitřních i venkovních prostor. Pokud jde o umístění, navrhujeme vhodná bezpečnostní opatření, která povedou ke zvýšení efektivní bezpečnosti.

Naše bezpečnostní stráže jsou zkušené:

 • mohou zvládnout stresující situaci
 • oni jsou schopni pomáhat zraněné osobě nebo dítěti
 • zabraňují nepořádnému chování, krádežím a nesprávnému chování
 • řídit davy
 • zůstat v klidu
 • okamžitě a přiměřeně reagovat na nepříznivé situace
 • zajišťují a udržují veřejný pořádek a bezpečnost

Vzdálený dohled

Budovu budeme moci sledovat 24 hodin denně s pomocí bezpečnostních systémů umístěných v areálu a jejich napojením na středisko alarmů, které je dnes považováno za nejmodernější bezpečnostní technologii.

Provádíme monitorování domů nebo jiných budov kdekoli na území České republiky

Centra odezvy na poplach může být použita pro zajištění prostor v celé České republice, pokud je k dispozici přenos dat.

Centrum odezvy na alarm je používáno jako technický dálkový dohled na různých stavbách, skladech nebo strojích. Bezpečnostní systém může být instalován v administrativní nebo komerční budově. ARC je také široce používán na soukromém majetku, jako jsou rodinné domy, chaty a další rekreační zařízení.

Veřejná bezpečnost a pořádek ve městech a obcích

Ve větších společnostech jsou řád a místní nařízení obvykle kontrolovány policejními silami. V případě menších obcí nebo měst nepředstavuje budovaný dostatek finančních prostředků na podporu zřízení policie. Místní vlády se často setkávají s problémem vandalismu, chuligánství a porušování. Nabízíme vesnice s objednávkou, která pomáhá udržovat bezpečnost civilistů. Tuto možnost stále více zaměstnávají starostové a radní.

ochranka

Kompetence hlídky bezpečnostní agentury

Z právního hlediska vyplývá, že pouze policejní orgán má právo zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu a pouze v naléhavých případech, kdy nebylo zahájeno trestní řízení. Osobní svoboda jednotlivce může být podle trestního zákoníku České republiky omezena každým, kdo ho chytil v procesu spáchání trestného činu nebo ihned po něm.

Technické zabezpečení

Poskytujeme technické zabezpečení včetně projektování, montáže, servisních, záručních a pozáručních oprav.

Bezpečnostní technologie

K ochraně majetku používáme elektronické zabezpečovací systémy, EZS Videofield, technologii protipožární ochrany (EPS) a sledování CCTV.

Bezpečnostní služby monitorují vaše prostory z dozorového centra připojením čidel k monitorovacímu systému a středisku reakce na poplachy – ARC

Bezpečnostní služby nabízíme individuálně. Dohled nad vaší budovou může být podpořen také fyzickou bezpečností prostor.

Přečtěte si více